Neem contact op met Servaas van der Zijden
M: 06-53 62 65 67 of E: info@devizion.nl

Devizion; Communicatie en Gedragsbeïnvloeding!

Gespreksdokter:

Voert u regelmatig lastige gesprekken en ziet u daar weleens tegenop? Hoe zou het voor u zijn om met een andere professional hierover te kunnen sparren? Samen een gespreksplan te maken inclusief gesprekstechnieken en -tactieken? Die gebaseerd zijn op de laatste wetenschappelijke inzichten en gespreksmodellen? Leg dan uw casus voor aan de gespreksdokter!

Ik reik u het diagnose-recept model aan. Samen met u maak ik een analyse van de situatie en het gesprek dat u gaat voeren (diagnose). Vervolgens maken wij samen een volledig gespreksplan (recept).

Het gespreksplan bevat o.a.:

 • Het verstrekken van letterlijke teksten (repertoire) die u kunt gebruiken in uw gesprek;
 • Handvatten om regie te houden in uw gesprek;
 • Hoe u het gesprek kunt aanvangen (de introductie en regieafspraken);
 • De overgang naar de inhoud;
 • Mogelijke vormen van weerstand;
 • Technieken om weerstand om te buigen;
 • Te verwachten reacties van de betrokkene (we werken reactie scenario’s uit zodat deze u niet overvallen tijdens het gesprek);
 • Een effectieve afsluiting van het gesprek.

De voordelen van gesprekscoaching zijn:

 • Uw adviseur is niet persoonlijk betrokken en kent de nodige afstand (helicopterview);
 • Hierdoor ontstaat een objectief beeld van de werkelijkheid. Beeld- en oordeelsvorming worden gescheiden;
 • U krijgt letterlijk repertoire van uw adviseur. De teksten dienen ook als inspiratie voor uw eigen “toon”;
 • Het uitwerken van verschillende reactie scenario’s van de betrokkene waardoor u niet verrast wordt. Uw eigen spanning blijft daardoor laag, want u had deze reactie immers al verwacht!;
 • Geen langlopende trajecten, in slechts 1 tot 2 bijeenkomsten bent u goed voorbereid!

Over ons:

In augustus 2001 heeft Servaas van der Zijden het trainingsbureau Devizion opgericht. Onze visie is dat gedrag en communicatie geen passief gegeven is, eerder een dynamisch proces waaraan men zelf sturing kan geven.

Onze trainingen kenmerken zich door enthousiasme en gepaste humor. Hierdoor ontstaat een veilige omgeving waarin deelnemers bereid zijn aan de slag te gaan met andere manieren van communiceren. Onze overtuiging is dat bij het aanleren van effectiever communiceren, trainen met praktijksimulaties van groot belang is.

Onze trainingen zijn altijd een combinatie van theorie en praktijk. Onze trainers zijn nog steeds werkzaam in de praktijk waardoor nieuwe inzichten kunnen worden getoetst op hun bruikbaarheid. Voor de deelnemers geldt gegarandeerd: vandaag geleerd, morgen succesvol toegepast!

Over u:

De medewerkers van uw organisatie communiceren dagelijks met uw relaties, klanten, gasten, bezoekers, ouders en met hun collega’s. Veelal verloopt deze communicatie prima, maar soms is het minder effectief.

U zou graag willen dat uw medewerkers, voor deze lastige situaties, praktisch toepasbare tips aangereikt krijgen die gebaseerd zijn op de laatste nieuwe inzichten in gedragsbeïnvloeding en gesprekstechnieken.

Gun uw medewerkers een training van Devizion en versterk uw organisatie!

Trainingen:

 • Gedragsbeïnvloeding:

“Gedrag beïnvloedt altijd gedrag”. De basis van iedere training. Na onze training bent u in staat om met uw gedrag, uw gesprekstechniek en -tactiek het gedrag van een ander te beïnvloeden.

Achter iedere vorm van ongewenst gedrag zit altijd een positieve wens of behoefte. Die wens of behoefte hoeft niet altijd bevredigd te worden. De wijze waarop wij dit communiceren is bepalend, gaan we begrijpen of begrenzen? Onze trainingen kenmerken zich door de praktische toepasbaarheid, het geven van letterlijk repertoire en – niet onbelangrijk – gepaste humor.

Op dit moment verzorgen wij de trainingen: Omgaan met agressie en ongewenst gedrag, Lastige gesprekken met ouders en Effectief klantcontact.

 • Effectief Bevragen

Investigative interviewing voor waarheidsvinders! Essentieel onderdeel van waarheidsvinding is ‘hoor en wederhoor’. De training Effectief Bevragen volgt het internationale PEACE model en centraal staat het maken van een gespreksplan in plaats van een vragenlijst.

De training Effectief Bevragen is geschikt voor toezichthouders, onderzoekers, accountants, HR medewerkers, compliance medewerkers en advocaten. Het programma wordt altijd afgestemd op de doelgroep.

De training Effectief Bevragen bestaat uit een theoretische basis afgewisseld met praktijk simulaties. Hiervoor maken wij gebruik van eigen casuïstiek van de deelnemers.

Het theoretische gedeelte bestaat o.a. uit: het opbouwen van een relatie met de gesprekspartner, omgaan met weerstand en het signaleren van non-verbale gedragingen en die te vertalen naar de juiste gesprekstechniek.

De training Effectief Bevragen wordt alleen in-company verzorgd omdat deelnemers vrijuit moeten kunnen spreken over zaken die zij ervaren in hun werkzaamheden en de gesprekken die ze voeren.

Tot slot: laat u niets wijsmaken, leugens zijn niet te detecteren!

 • Hospicurity:

Samengesteld uit de begrippen hospitality en security. Een combinatie van het beste uit beide werelden. Uw medewerker krijgt vaardigheden aangereikt om (norm)afwijkend gedrag te herkennen en vervolgens effectief te gaan handelen

Uw medewerkers zijn uitstekend in staat gedrag te herkennen dat afwijkt van normale gedrag in de dagelijkse context. Het herkennen van en actie nemen op afwijkende gedrag kan van doorslaggevend belang zijn om ongewenst gedrag op tijd te stoppen.

In de training Hospicurity krijgen de deelnemers alle vaardigheden aangereikt. Kernwoorden zijn proactief optreden en servicegericht bevragen. Ook besteden wij aandacht aan de vaardigheden om achter iemands intentie te kunnen komen. Het gedrag van iemand, kleine gezichtsuitdrukkingen en wat iemand met zich meedraagt spelen hierbij een belangrijke rol. Ook het luisteren naar de woordkeuze, de intonatie en volume van de antwoorden zijn absoluut belangrijk.